Jest nam niezmiernie miło poinformować o wdrożeniu Wirtualnego Asystenta (chatbota) w Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich. Chatbot informuje o działaniach Stowarzyszenia oraz wspiera komunikację z pracownikami na Facebook Messenger. Oto etapy pracy nad chatbotem od pierwszej konsultacji po wdrożenie.

Proces wdrożenia

Etap I – praca nad scenariuszem

Prace nad scenariuszem chatbota rozpoczęły się pod koniec kwietnia br i zamknęły się w trzech sesjach telefonicznych. Każda sesja trwała około dwóch godzin. W tym czasie ustaliliśmy z Klientem:

  • listę najczęściej zadawanych pytań, na które chatbot ma odpowiadać
  • pozostałe najważniejsze elementy scenariusza
  • reakcję chatbota na pytania, których nie ma w scenariuszu

Pomiędzy sesjami Klient otrzymywał wypracowane wspólnie diagramy scenariusza, na którym mógł nanosić swoje uwagi. Dzięki temu praca nad scenariuszem była stosunkowo krótka i przebiegła bardzo sprawnie.

.

Etap II – oprogramowanie chatbota i testy

Po tym jak scenariusz chatbota został zaakceptowany przez Klienta za jego oprogramowanie zabrał się nasz dział IT. Po dwóch dniach roboczych chatbot był już gotowy do testowania.

Testy chatbota polegały na przeprowadzeniu serii rozmów z uruchomionym chatbotem i odbyły się w dwóch seriach:

  1. Testy wewnętrzne w Marketing Master
  2. Testy pracowników Klienta na środowisku testowym – ich zadaniem było zaznajomienie Klienta z Wirtualnym Asystentem i wyłapanie miejsc, w których chatbot powinien reagować inaczej niż zostało to założone w opracowanym scenariuszu.

Po naniesieniu uwag przyszedł czas na wypuszczenie chatbota na szerokie wody.

.

Etap III – uruchomienie chatbota

Na tym etapie nastąpiło podłączenie chatbota do usługi Messenger na stronie Facebook Klienta. Niezbędne prace wykonał pracownik Marketing Master, po udzieleniu mu dostępu przez Klienta. Dodatkowo Klient umieścił skrót do aplikacji Messeneger na swojej stronie internetowej i tym samym umożliwił komunikację z chatbotem również osobom odwiedzającym stronę www.

.

Podsumowanie

Cały proces wdrożenia chatbota, od ustalenia scenariusza do wdrożenia na Messenger Facebook, zajął dwa miesiące. Największy nakład pracy został wykonany na etapach I (praca nad scenariuszem) oraz II (testy).

Finalnie chatbot nie tylko informuje o bieżącej działalności Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, ale dodatkowo pozwala na wpłatę darowizny na wskazane cele, automatyzuje proces zgłaszania podopiecznych oraz wolontariuszy a także umożliwia rozmowę z pracownikiem.

.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży – z przyjemnością porozmawiamy o wdrożeniu chatbota w Twojej firmie.