Już wkrótce wszyscy nasi Klienci otrzymają kolejną aktualizację oprogramowania. Pojawiają się w niej m.in. nowe wykresy na pulpicie nawigacyjnym oraz filtry w historii połączeń. Oto jakie zmiany w call tracking wprowadza wersja 2.1.3

Do tej pory

Dużą zmianę dla naszych Klientów przyniosła wersji 2.1.0. Użytkownicy otrzymali w niej nowy wygląd oraz nową funkcjonalność pulpitu nawigacyjnego (dashboard). Kolejne wersje wprowadzały drobne poprawki w tabeli historia połączeń.

zmiany w call tracking

.

Zmiany w call tracking vs 2.1.3

W tej wersji pojawiają się nowości oraz kilka zmian.

.1. Zmiana zakresu dat dla paska połączeń

Zakres dat dla połączeń odebranych oraz nieodebranych pokazanych na górnym pasku połączeń został zmieniony w zakresach:

  • ostatnie 7 dni  – zmiana z obecny dzień + 6 dni poprzedzających na ostatnie 7 pełnych dni
  • ostatnie 30 dni – zmiana z obecny dzień + 29 dni poprzedzających na ostatnie 30 pełnych dni
call tracking

.

.2. Zmiana rodzaju połączeń na wykresie odebrane vs nieodebrane

Po zmianie ten wykres prezentuje tylko połączenia przychodzące odebrane vs nieodebrane.

zmiany w call tracking

.

.3. Dodanie szablonu maila dla raportów wysyłanych z poziomu karty Użytkownika

Wraz z tą zmianą raporty wysyłane mailem stały się bardziej czytelne. Zachęcamy do włączenia tej bezpłatnej funkcji na karcie Użytkowników. Dostępne są w niej raporty dzienne, tygodniowe oraz miesięczne, w ramach których możliwe jest otrzymywanie powiadomień dotyczących wskazanej lokalizacji oraz poniższych danych za wybrany czas:

  • liczby połączeń odebranych, nieodebranych, nieobsłużonych
  • najbardziej skutecznej kampanii
  • najmniej skutecznej kampanii
  • wartości leadów aktywnych kampanii

Ostatnia wartość (dotycząca leadów aktywnych kampanii) pobierana jest z kolumny Wartość połączeń , która wymaga bieżącego uzupełniania przez Użytkowników pracujących na systemie.

.

.4. Dodanie opcji edycji treści SMS systemowych wg lokalizacji

Zmiana dotyczy powiadomień SMS wysyłanych na odebrane lub nieodebrane numery komórkowe oraz stacjonarne dzwoniące do Klienta.
Rozdzielenie edycji treści SMS per lokalizacja Klienta umożliwia wysyłanie odmiennych komunikatów w zależności od lokalizacji (adresu), do którego przypisane są dane kampanie (reklamy konwertujące na telefon).

.

.5. Dodanie opcji pobierania danych z zakładki Analiza do plików csv lub png

Z tej zmiany ucieszą się Klienci, którzy eksportują dane z naszego systemu do xls lub potrzebują pobrać wykresy w plikach graficznych.

.

.6. Nowy filtr w historii połączeń

Zmiany w call tracking w vs 2.1.3 to również dodanie nowego filtra w sekcji Historia połączeń. W kolumnie Urządzenie możliwe będzie filtrowanie połączeń po urządzeniu, z którego nastąpiło wejście na stronę www, na której dokonana została podmiana numerów i konwersja na połączenie telefoniczne. Filtr umożliwia sortowanie połączeń po oznaczeniach:

  • mobile
  • desktop
  • bez urządzenia

.

.7. Dodanie nowego wykresu na pulpicie nawigacyjnym

Pulpit nawigacyjny otrzymał kolejny wykres, na którym prezentowana jest ilość oraz relacja połączeń Nowych (unikalnych) do Powracających.

call tracking zmiany

.

Opisane zmiany w aplikacji call tracking są dostępne od wersji 2.1.3. w ramach bezpłatnej aktualizacji. Aktualizacja systemu wprowadzana będzie stopniowo u wszystkich Klientów w pierwszej połowie marca.